PidP2020 geannuleerd

PidP2020 geannulleerd 1_Moment
Beste PidP-vrienden,

RE: ANNULERING ‘POËZIE IN DE PASTORIE’ 2020 – WIJ ZIEN U GRAAG TERUG OP EDITIE 2021

De voorbereidingen voor PidP2020 begonnen onder een ongunstig gesternte. Normaal gezien start ons voorbereidende werkjaar ergens in het najaar – ongeveer 9 maanden voor er een nieuwe editie van PidP geboren wordt. Voor de editie 2020 kregen wij pas op 21 februari jl. officieel groen licht. Daardoor hadden we nog maar 4 maanden in plaats van 9 maanden om PidP2020 op poten te zetten.

Gelijktijdig kregen wij ook het nieuws dat de financiële middelen voor de organisatie met ruim 50% verminderd werden in vergelijking met voorgaande jaren. Doordat het officiële groene licht pas op 21 februari kwam, konden wij ook geen subsidieaanvraag meer indienen bij Literatuur Vlaanderen (de deadline was 1 februari).

Met andere woorden: eind februari keken we aan tegen een dubbele financiële tegenvaller (met een waarschijnlijke financiële aderlating tot gevolg – wij blijven namelijk vasthouden aan het principe dat PidP laagdrempelig en dus gratis moet zijn) bovenop een meer dan gehalveerd werkjaar. En toen moest het COVID-19-virus nog echt van zich laten horen.

Op dit moment kunnen wij niet inschatten in hoeverre de ‘lock down’-maatregelen de komende weken en maanden versoepeld of verstrengd zullen worden of hoe lang ze übehaupt nog van kracht zullen blijven. Sommige virologen schatten in dat we pas tegen het najaar weer een genormaliseerde toestand zullen hebben in België. Wat Nederland (en dus onze Nederlandse bezoekers en dichters) betreft, lopen die tijdslijnen wellicht nog langer uit aangezien zij later maatregelen namen.

Al die factoren in acht nemend, hebben wij – met véél spijt in ons hart – besloten om PidP2020 te annuleren en de vrijgekomen tijd te gebruiken om onze financiële structuren te herzien tegen de start van het volgende werkingsjaar.

We hopen jullie allemaal in goede gezondheid weer te mogen verwelkomen op PidP2021 op zondag 4 juli 2021.

PS: De vijfde editie van de “Poëzieprijs vtbKultuur Holsbeek” wordt NIET geannuleerd. De deadline en proclamatie worden verschoven naar het najaar. Hierover wordt binnenkort meer gecommuniceerd door vtbKultuur Holsbeek (ook via de FB-pagina en website van PidP)